Biuro Architekta Miasta

Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12

Siedziba: Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)

Poczta elektroniczna sekretariatu: bam@gdansk.gda.pl

 

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
2

Architekt Miasta - prof. Piotr Lorens

58 323 7024
 
4

Zastępca dyrektora / Miejski Konserwator Zabytków – Janusz Tarnacki

58 323 7104
 
3
Sekretariat - Urszula Kowalewska
58 323 7100
58 323 7120
1

Ewa Malinowska

Grzegorz Sobczyk

58 323 7108
58 323 7109
 
8

Joanna Sidorczak-Heinsohn 

Jarosław Zulewski 

58 323 7113
 
58 323 7114
 
11

Paulina Bone

Paulina Borysewicz 

58 323 7017
58 323 7117
 
14
 
Ewa Radochońska
Olga Droździecka 
Martyna Adamska
 
 
58 323 7101
58 323 7036
58 323 7123
 
Metryczka publikacji