Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Archiwum - wykazy z kadencji samorządowej 2010-2014

(kadencja samorządowa 2010 - 2014)

Związki/Stowarzyszenia krajowe

L.P.

NAZWA ZWIĄZKU/ STOWARZYSZENIA

PODSTAWA PRAWNA

DELEGACI REPREZENTUJĄCY GMINĘ MIASTA GDAŃSK

WŁADZE ZWIĄZKU

1.
UNIA METROPOLII POLSKICH
Uchwała Nr 35/58/92 ZMG w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Unii Metropolii PolskichPrezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
2.
STOWARZYSZENIE POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ
Uchwała Nr XVIII/547/03 RMG z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli.

Uchwała Nr XXXVI/1150/05 RMG z dnia 31.05.2005 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska do Stowarzyszenia "Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli"
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Mieczysław Struk
3.
STOWARZYSZENIE GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ EUROREGION BAŁTYK
Uchwała Nr LVI/732/97 z dnia 18.12.1997 r. RMG w sprawie przystapienia Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Południowo-Wschodniego Bałtyku
Zastępca prezydenta ds.polityki komunalnej
Maciej Lisicki
Joanna Zielińska
4.
ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
Uchwała Nr XII/68/90 RMG z dnia 06.11.1990r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast Polskich

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Ryszard Grobelny
5.
ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH
Uchwała Nr L/633/97 z dnia 19.06.1997 r. RMG w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast Nadwiślańskich
Piotr Dzik
Krzysztof Wiecki
Tomasz Sowiński
6.
ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH
Uchwała Nr XXXVI/234/91 z dnia 11.12.1991 r. RMG w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast i Gmin Morskich
Zastępca prezydenta ds.polityki gospodarczej
Andrzej Bojanowski
Andrzej Bojanowski
7.
STOWARZYSZENIE ŻUŁAWY
Uchwała Nr IX/185/07 RMG z dnia 26.04.2007r. w sprawie przystapienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Zuławy.

Zastępca prezydenta ds.polityki komunalnej
Maciej Lisicki
Zbigniew Piórkowski
8.
POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ
Uchwała Nr X/134/11 RMG z dnia 28.04.2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.
Maciej Lisicki
Maciej Lisicki
9.
GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Uchwała Nr XIV/185/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku.
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

Związki/Stowarzyszenia międzynarodowe

1.
EUROCITIES
Uchwała Nr VII/65/94 RMG z dnia 20.10.1994r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Eurocities.
osoby do kontaktu
Maciej Buczkowski
Małgorzata Ratkowska
Frank Jensen
2.
STOWARZYSZENIE ECSITE
Europejska Platforma Współpracy Ośrodków Prezentacji Nauki, Przemysłu i Technologii

uchwała Nr XLIII/1530/05 RMG z dnia 27.10.2005 r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Stowarzyszenia ECSITE (European Collaborative for Science, Industry & Technology) z siedzibą w Brukseli.
osoba do kontaktu
Przemysław Guzow
Hans Gubbels
3. Gdańsk przystąpił do Związku Hanzy w 1993 r;
uchwała Nr XXXI/939/2001 RMG z dnia 25.01.2001 r. w sprawie uznania przez Gminę Miasta Gdańska Statutu Międzynarodowego Związku Hanzy

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Jolanta Murawska
Bernd Saxe
4.
ZWIĄZEK MIAST BAŁTYCKICH
uchwała Nr XXXIV/207/91 RMG z dnia 30.10.1991 w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Związku Miast Bałtyckich
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Zastępca prezydenta ds.polityki komunalnej
Maciej Lisicki
Per Badker Andersen

5.
STOWARZYSZENIE (EUROB)
EUROPEJSKI SZLAK GOTYKU CEGLANEGO
Uchwała Nr XX/492/08 RMG z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia Gdańska do Stowarzyszenia EUROB z siedzibą w Berlinie.
Jolanta Murawska
Jens Krause
Metryczka publikacji