BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zbigniew Brzeziński

Zbigniew Brzeziński
Urodzony 28 marca 1928 r. w Warszawie w rodzinie polskiego dyplomaty. Od 1938 r. wraz z rodzicami przebywał w Kanadzie. Po 1945 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1953 r. uzyskał doktorat z politologii na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Po studiach pracował naukowo na macierzystej uczelni. Od 1960 r. profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z polityką Związku Radzieckiego na arenie międzynarodowej i jego wpływem na rozwój totalitaryzmu na świecie. Członek wielu komisji i komitetów międzynarodowych zajmujących się tymi problemami. Autor wielu prac naukowych z tej dziedziny.

W czasie kadencji prezydenta J. Cartera zajmował bardzo odpowiedzialne stanowisko jego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Miał duży wpływ na politykę zagraniczną USA w tym okresie opowiadając się za konsekwentną twardą linią w stosunkach ze Związkiem Radzieckim, który z widocznymi efektami rozszerzał swoje wpływy, głównie w Afryce. Po 1981 r. powrócił do pracy naukowej na swej uczelni, jednocześnie biorąc udział w różnych ciałach doradczych w USA i na arenie międzynarodowej. Czynnie wspierał polskie dążenia do wstąpienia do NATO. Po 1990 r. kilkakrotnie odwiedzał nasz kraj. W okresie stanu wojennego poparł stanowisko R. Raegana wobec Polski, uczestniczył też w pracach różnych gremiów organizujących pomoc materialną i wsparcie polityczne dla opozycji solidarnościowej w Polsce.

Taka jego postawa znalazła uznanie u Rady Miasta, która 29 sierpnia 2002 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Dyplomu potwierdzającego ten fakt do tej pory Z. Brzeziński nie odebrał.

Zmarł 26 maja 2017 roku w Falls Church pod Waszyngtonem. Miał 89 lat.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji