BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Wizyta studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy

9  kwietnia  2015 r. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek spotkał się z delegacją studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

14-osobowa grupa młodzieżowych liderów odbywa w Gdańsku staże studyjne  w ramach programu „Study Tours to Poland”. Wizyta miała na celu poznanie Polski i wymianę doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian oraz budowania państwa prawa i możliwości wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.

Na sali obrad Nowego Ratusza studenci zapoznali się ze strukturą i kompetencjami gdańskiego samorządu oraz pracą miejskich radnych. - Szczególnie interesowało ich funkcjonowanie Rady Miasta, sposób stanowienia lokalnego prawa oraz kondycja  gospodarcza i społeczna naszego miasta - mówi przewodniczący Bogdan Oleszek.
Studenci zza naszej wschodniej granicy gościć będą w Polsce od  7 do 18 kwietnia br.  Wizytę przygotował Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.  - Studentów zainteresowała też współpraca Gdańska z miastami partnerskimi i jego doświadczenia z zakresu współpracy społeczno-kulturalnej - dodaje Mavile Ablaieva, koordynator projektu w  DMK.  W trakcie pobytu goście mieli też okazję zwiedzić miasto oraz region i spotkać się z lokalnymi mediami, przedstawicielami środowiska akademickiego oraz organizacjami pożytku publicznego.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

    

 *   *  *

Wizyty studentów odbywają się pod hasłem „Poznaj Polskę” i obejmują:

  • Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce,
  • Wizyty w urzędach i instytucjach publicznych,
  • Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami; zapoznanie się z organizacją procesu nauczania, formami aktywności społecznej studentów i życiem kulturalnym szkół wyższych,
  • Wizyty w redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami,
  • Poznanie funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach wolnego rynku,
  • Prezentacja efektów polskiej reform po 1989 roku,
  • Prezentacja organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialog z władzą oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych.
  • Poznanie kultury i historii Polski.

   
         
         


  

metryczka publikacji