BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Wideokonferencja z Radą Miasta Filadelfia - wymiana doświadczeń

21 marca br., w Sali Herbowej Nowego Ratusza odbyła sie widekonferencja z przedstawicielami Rady Miasta Filadelfia, Przewodniczacym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem i przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Koordynatorami i pomysłodawcami takiej formy komunikacji w celu wymiany doświadczeń byli Radny Dzielnicy Śródmieście Leszek Pochroń - Frankowski i Radna Miasta Gdańska Magdalena Olek.

Wideokonferencja

Przyjaciele zza oceanu chcieli poznać zasady funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w samorządzie gminy, jej zadania i doświadczenia. Są zainteresowani stworzeniem struktur młodzieżowych przy Radzie Miasta w Filadelfii.

Przewodniczący Bogdan Oleszek opowiedział o początkach powstania Młodzieżowej Rady i o tym, że młodzież coraz sprawniej porusza sie w realiach demokracji lokalnej.

Wideokonferencja

Wszyscy uczestnicy wideokonferencji z zaangażowaniem wymieniali się doświadczeniami.

Liczymy na to, że uda sie w Filadelfii stworzyć organ podobny do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, a nasi młodzi radni będą mogli doradzić amerykańskim kolegom i koleżankom, jak odnaleźć swoje miejsce w samorządzie terytorialnym i współpracować z dorosłą radą miasta.

metryczka publikacji