BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Ukonstytuowanie Komisji i składów osobowych

II sesja RMG 04 grudnia 2014

Pierwszą roboczą sesję Rady Miasta Gdańska rozpoczął przewodniczący Bogdan Oleszek od przeprowadzenia próbnego głosowania, które było jednocześnie krótkim instruktarzem obsługi elektronicznego systemu do głosowania dla nowych radnych.

Przewodniczący Rady poinformował też radnych o konieczności  składania pierwszego oświadczenia majątkowego. Oświadczenia powinny zostać złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania.

W trakcie obrad ukonstytuowały się komisje stałe Rady, których w bieżącej kadencji będzie 11. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła radnym Aleksandra Dulkiewicz, przewodnicząca klubu radnych PO. Radni zdecydowali też o powołaniu składów osobowych poszczególnych Komisji merytorycznych. Projekt uchwały w tej sprawie zreferował radnym Grzegorz Strzelczyk, przewodniczący klubu radnych PiS. Składy Komisji liczą od 5 do 7 radnych w każdej.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Komisje Stałe Rady Miasta Gdańska:

1.            Komisja Rewizyjna

2.            Komisja Strategii i Budżetu

3.            Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

4.            Komisja Zagospodarowania Przestrzennego

5.            Komisja Samorządu i Ładu Publicznego

6.            Komisja Edukacji

7.            Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

8.            Komisja Kultury

9.            Komisja Sportu

10.          Komisja Zrównoważonego Rozwoju

11.          Komisja Turystyki i Promocji

  

Składy osobowe Komisji stałych:

I.             Komisja Rewizyjna

1.            Małgorzata Chmiel

2.            Beata Dunajewska-Daszczyńska

3.            Kazimierz Koralewski - przewodniczący

4.            Jerzy Milewski

5.            Adam Nieroda

6.            Magdalena Olek - wiceprzewodnicząca

7.            Piotr Walentynowicz

II.           Komisja Strategii i Budżetu

1.            Piotr Borawski - przewodniczący

2.            Dorota Dudek

3.            Aleksandra Dulkiewicz - wiceprzewodnicząca

4.            Piotr Grzelak

5.            Jerzy Milewski

III.          Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

1.            Piotr Borawski

2.            Piotr Dzik - przewodniczący

3.            Jarosław Gorecki

4.            Anna Kołakowska

5.            Kazimierz Koralewski

6.            Wojciech Stybor

7.            Grzegorz Strzelczyk -  wiceprzewodniczący

IV.          Komisja Zagospodarowania Przestrzennego

1.            Małgorzata Chmiel - przewodnicząca

2.            Aleksandra Dulkiewicz

3.            Jaromir Falandysz - wiceprzewodniczący

4.            Piotr Grzelak

5.            Emilia Lodzińska

6.            Agnieszka Owczarczak

7.            Mirosław Zdanowicz

V.            Komisja Samorządu i Ładu Publicznego

1.            Beata Jankowiak

2.            Anna Kołakowska

3.            Emilia Lodzińska - wiceprzewodnicząca

4.            Bogdan Oleszek

5.            Przemysław Ryś

6.            Piotr Walentynowicz

7.            Anna Wirska - przewodnicząca

VI.          Komisja Edukacji

1.            Wojciech Błaszkowski

2.            Żaneta Geryk -  przewodnicząca

3.            Piotr Gierszewski

4.            Andrzej Kowalczys   - wiceprzewodniczący

5.            Beata Wierzba

6.            Anna Wirska

VII.        Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

1.            Beata Dunajewska-Daszczyńska -  przewodnicząca

2.            Żaneta Geryk

3.            Piotr Gierszewski

4.            Andrzej Kowalczys

5.            Przemysław Ryś - wiceprzewodniczący

6.            Jacek Teodorczyk

VIII.       Komisja Kultury

1.            Dorota Dudek

2.            Beata Dunajewska-Daszczyńska - przewodnicząca

3.            Lech Kaźmierczyk

4.            Agnieszka Owczarczak

5.            Piotr Walentynowicz

IX.          Komisja Sportu

1.            Wojciech Błaszkowski

2.            Jaromir Falandysz

3.            Łukasz Hamadyk

4.            Beata Jankowiak - wiceprzewodnicząca

5.            Mirosław Zdanowicz -  przewodniczący

X.           Komisja Zrównoważonego Rozwoju

1.            Aleksandra Dulkiewicz

2.            Piotr Grzelak - wiceprzewodniczący

3.            Łukasz Hamadyk

4.            Adam Nieroda -  przewodniczący

5.            Magdalena Olek

6.            Jacek Teodorczyk

XI.          Komisja Turystyki i Promocji

1.            Piotr Dzik

2.            Jarosław Gorecki

3.            Lech Kaźmierczyk

4.            Grzegorz Strzelczyk

5.            Wojciech Stybor -  wiceprzewodniczący

6.            Beata Wierzba -  przewodnicząca

metryczka publikacji