BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Marian Kołodziej

Marian Kołodziej
Urodzony 6 grudnia 1921 r. w Raszkowie. Zmarł 14 października 2009 roku.
W 1940 r. z pierwszym transportem z Tarnowa został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Miał numer obozowy 432. Do 1945 r. przeszedł gehennę Auschwitz, Gros Rossen, Buchenwaldu, Sachsenhausen, Mauthausen. Po wojnie przybrał nazwisko swego przyjaciela zamordowanego w Oświęcimiu.

Ukończył wydział scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mistrzem jego był prof. Karol Frycz. Uczęszczał także na zajęcia z grafiki i malarstwa. Po studiach znalazł zatrudnienie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, któremu pozostał wierny do przejścia na emeryturę. Zrealizował w nim blisko dwieście scenografii. Gościnnie współpracował z wieloma teatrami w Polsce. Przygotowywał opraw sceniczną dla sztuk reżyserowanych przez Adama Hanuszkiewicza, Kazimierza Kutza, Stanisława Różewicza. Współpracował także przy realizacji filmów /m.in. "Westerplatte", " Krzyż Walecznych"/ oraz spektakli teatru telewizji. Wyróżniany nagrodami artystycznymi, regionalnymi i państwowymi. Wielką sławę przyniosła mu scenografia ołtarza papieskiego na Zaspie w Gdańsku w czerwcu 1987 r. "Okręt Kościoła" ze sternikiem papieżem, uważany jest za najbardziej oryginalny ołtarz ze wszystkich stu pielgrzymek Ojca Świętego.

W ostatnich latach obok przygotowywania wystaw prezentujących jego dorobek scenograficzny, tworzy oraz wystawia cykle prac zatytułowane "Klisze pamięci", w których powraca do przeżyć w htlerowskich obozach koncentracyjnych. Za całokształt twórczości artystycznej Rada Miasta 18 września 1997 r. wyróżniła go tytułem Honorowego Obywatela. Skromny w zachowaniu, w towarzystwie małżonki Haliny Słojewskiej, odebrał hołd Rady i stosowny dyplom 12 grudnia 1997 r. w Dworze Artusa. Replika gdańskiego krzesła trafiła do domu rodzinnego artysty przy ul. Mariackiej.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji