BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Ks. Stanisław Bogdanowicz

18 października 2004 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska

Ks. Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 roku w Żwirynie, na Litwie. W 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1963 r. został absolwentem Gdańskiego Seminarium Duchownego. W 1967 r. ukończył pedagogikę pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1968–1975 był referentem w Kurii Biskupiej w Gdańsku i rektorem kościoła św. Andrzeja Boboli w Sopocie. Od 1979 r. był proboszczem parafii konkatedralnej Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Bazylika Mariacka w czasach PRL, kiedy jej proboszczem był Stanisław Bogdanowicz, była oparciem dla prześladowanych ludzi "Solidarności". Tu odbywały się msze patriotyczne 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada, które gromadziły liczne rzesze wiernych. Ksiądz infułat był także, jako młody ksiądz, więźniem politycznym. 27 października 2014 r. przeszedł na emeryturę.

Napisał 36 książek dotyczących historii oraz architektury i dziejów gdańskich kościołów. Był autorem monografii kościoła Mariackiego oraz dzieła "Kościół gdański pod rządami komunizmu", "Czas burzenia - czas budowania; Kościół gdański w społeczeństwie odzyskującym wolność 1984-92", „Edmund Nowicki – Biskup Gdański”. Był zwolennikiem zwrotu zabytków sakralnych kościołom. Za jego sprawą do bazyliki wróciła większość dzieł rozproszonych po wojnie. Ksiądz Bogdanowicz - jako Stan Bogdan - pisał też bajki dla dzieci, m.in. "O małym Kostku i herbie Ferberów" czy "Baśnie gdańskie". Interesował się sztuką gotyku i baroku, historią Gdańska, pedagogiką, psychologią i badaniem Biblii.

W latach 1997-2001 był członkiem Kapituły Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja nadawanych przez Radę Miasta Gdańska. W 2001 r. Kapituła odznaczyła ks. infułata medalem św. Wojciecha za całokształt dokonań związanych z popularyzacją dziejów Gdańska, szczególnie gdańskiego kościoła i podejmowanych działań na rzecz ocalenia gdańskich zabytków.

Od wielu lat był kapelanem kombatantów, w tym także byłych więźniów politycznych z lat 1980-1990 zrzeszonych w Stowarzyszeniu "Godność". Związany był z ruchem Akcji Katolickiej. Był laureatem m.in. Nagrody im. Brata Alberta, uhonorowany został także Medalem św. Wojciecha i odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 roku nadano mu honorowe obywatelstwo Gdańska, a 10 lat później otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska

Zmarł 20 października 2017 roku w Gdańsku. Miał 77 lat.

 

metryczka publikacji