BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Gerard Labuda

raport 2006
Urodził się 28 grudnia 1916 r. we wsi Nowa Huta w powiecie kartuskim. Ukończył gimnazjum klasyczne w Wejherowie i od 1936 r. studiował historię na uniwersytecie poznańskim. Doktorat uzyskał w 1943 r. na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Po wojnie adiunkt, docent i profesor historii Uniwersytetu w Poznaniu. Jego rektor w latach 1962-1965.

Wybitny znawca średniowiecznych dziejów Polski. Autor kilkudziesięciu książek, setek artykułów, w tym o dawnych dziejach Gdańska i Pomorza. Uczony o światowej sławie. Wiceprezes PAN 1983-1989, prezes reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 1989-1994. Doctor honoris causa uniwersytetów w Gdańsku, Toruniu, Krakowie i Wrocławiu. Kawaler najwyższych polskich orderów.

Tytuł Honorowego Obywatela nadała mu Rada Miasta Gdańska 25 maja 1994 roku. Akt nominacji wręczył nestorowi polskich historyków jej przewodniczący Andrzej Januszajtis 28 czerwca w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji