BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Günter Grass

raport 2007
G. Grass z bohaterem ?Blaszanego bębenka? Oskarem - Gdańsk Wrzeszcz, Plac Wybickiego
Urodził się 16 października 1927 r. w Gdańsku w rodzinie o korzeniach niemiecko-kaszubskich. Rodzice prowadzili osiedlowy sklep z towarami kolonialnymi przy ul. Lelewela 13 we Wrzeszczu. Tam też spędził dzieciństwo. Uczęszczał do szkoły przy ul.Pestalozziego we Wrzeszczu. W 1944 r. wcielony został do armii niemieckiej. Krótko przebywał w amerykańskiej niewoli. Po wojnie pracował w Niemczech jako robotnik rolny, górnik, muzyk jazzowy. Studiował rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie.

Pierwsza jego powieść "Blaszany bębenek" ukazała się w 1959 r. uzyskując wysoką ocenę krytyków. Przetłumaczona została na wiele języków, stała się też kanwą filmu o tym samym tytule. Akcja jej, tak jak i kolejnych jego powieści, w części dzieje się w Gdańsku. We wszystkich jego powieściach znajdujemy wiele wątków z biografii pisarza. Także z tym miastem związane jest ostatnie dzieło pisarza " Idąc rakiem" poświęcone głównie tragedii statku "Wilhelm Gustloff", zatopionego przez Rosjan w styczniu 1945 r. na Bałtyku. Krytyczna ocena przez G.Grassa hitlerowskich Niemiec, nie zawsze znajduje akceptację wśród części niemieckiego społeczeństwa, głównie u tych, którzy w wyniku klęski Niemiec musieli opuścić swe rodzinne domy na wschodzie. G.Grass od wielu lat opowiada się za współpracą obu sąsiadujących ze sobą narodów. Aktywnie wspierał wschodnią politykę Willi Brandta i Helmuta Schmidta. Poglądów tych nie zmienił do dnia dzisiejszego.

Pierwszy raz po wojnie odwiedził swe rodzinne miasto w 1958 r., potem przybywał do Gdańska wielokrotnie. Tu miał i ma licznych przyjaciół, w tym zmarłego przedwcześnie poetę i pisarza Bolesława Faca. Do Polski dzieła pisarza dotarły z dużym opóźnieniem. Spotkania autorskie w Gdańsku, głównie ze studentami, zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Obok prac literackich G.Grass tworzy także dzieła plastyczne. Cykl rysunków "Calcuta" będący efektem podróży autora do Indii, był kilkakrotnie wystawiany w Gdańsku.

Jest doctorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. W grudniu 1999 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla, co ugruntowało jego międzynarodową sławę. Wcześniej, 18 maja 1993 r. Rada Miasta Gdańska przyznała mu Honorowe Obywatelstwo Miasta. Akt nominacji wręczyli pisarzowi 26 lipca tego roku w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Januszajtis i prezydent Franciszek Jamroż. Dom rodzinny pisarza w czerwcu 2000 r. otrzymał tablicę pamiątkową, a w 2002 r. bohatera powieści "Blaszany bębenek" - Oskara upamiętniono ławeczką z siedzącym werblistą na Placu Wybickiego we Wrzeszczu. Na umieszczenie tam także jego postaci, pisarz nie wyraził zgody.


opracował: dr Mirosław Gliński

 

metryczka publikacji