BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Debata na temat czytelnictwa

22 kwietnia br. odbędzie się debata na temat czytelnictwa pt. JAK DZIAŁAĆ, BY ZACHĘCIĆ DO CZYTANIA

W środę 22 kwietnia od godz. 13.00 do 15.15. odbędzie się debata na temat czytelnictwa pt. JAK DZIAŁAĆ, BY ZACHĘCIĆ DO CZYTANIA. Zapraszamy do oglądania i udziału w dyskusji. Debata będzie transmitowana na żywo w Internecie na stronie www.gdansk.pl. Na Państwa pytania czekamy pod adresem e-mail: mariusz.felinski@gdansk.gda.pl
 

Na temat stanu czytelnictwa oraz wszelkich inicjatyw związanych z jego upowszechnianiem rozmawiać będzie trójka gdańskich radnych: Małgorzata Chmiel, Beata Wierzba i Grzegorz Strzelczyk oraz Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku i Małgorzata Kłos, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Debata odbędzie się w sali herbowej Nowego Ratusza w godzinach godz. 13.00 – 15.15. 

Patronat nad debatą objął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, a także Radio Gdańsk.

Warto dodać, że debata odbywa się już po raz czwarty. W poprzednich edycjach swoje opinie przedstawiali gdańscy pisarze, poeci, profesorowie literatury oraz przedstawiciele wydawców.  


Prelegenci

Małgorzata Chmiel, inżynier, architekt, ur. 01.05.1953 w  Gdańsku, Ukończyła V LO w Oliwie, a następnie Wydział Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej. Przez wiele lat pracowała  w gdańskich i warszawskich biurach projektowych. W 1994 roku została wybrana do Rady Miasta , gdzie zajmowała się problematyka zwiększenia dostępności mieszkań. W tym czasie, będąc pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. budownictwa czynszowego, doprowadziła do powołania Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wprowadzając tym samym nowa formę budowy  mieszkań „na wynajem” w Gdańsku. W latach następnych była ponownie wybierana do następnych kadencji  Rady Miasta , za każdym razem otrzymując największą w  całym mieście ilość głosów. Jako architekt, w  radzie miasta Gdańską, zgodnie z przygotowaniem zawodowym, pełni funkcje przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Była przewodniczącą komisji Polityki Przestrzennej Związku  Miast Polskich i członkiem władz Stowarzyszenia architektów Polskich oddz. „Wybrzeżu” .Członek Izby Architektów, Towarzystwa Urbanistów Polskich.  „Czytam książki, bo one najbardziej rozwijają w nas wyobraźnię,  zabierając w inny świat. Zwyczajnie nas uczą w  wielu obszarach, zapewniając jednocześnie relaks i wyciszenie.  Dlatego tez  szacunek dla książki wpajałam moim dzieciom".

Grzegorz Strzelczyk, ekonomista i przedsiębiorca „Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK”, W 1990 roku Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego na gdańskim Przymorzu, od 1990 roku członek Porozumienia Centrum. Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska. Miłośnik książek i bibliofil.

Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł, specjalista ds. doradztwa zawodowego, przewodnicząca Komisji Turystyki i Promocji Rady Miasta Gdańska. Nauczyciel-konsultant wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli.  Zajmuje się  też rozwojem kompetencji kluczowych w szkole, w tym kompetencji obywatelskich i społecznych, uczestniczy w programach województwa pomorskiego w zakresie aktywności społecznej w tym budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Paweł Braun, w bibliotece pracuje od 1995 r. Kolejno w Dziale Promocji, na samodzielnym stanowisku ds Funduszy Unijnych, Kierownik Działu Komputeryzacji, przez sześć lat na stanowisku zastępcy Dyrektora i od czterech lat Dyrektor Naczelny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. 

Małgorzata Kłos, absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa na UG, ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania oświatą na GWSH i „Lider zarządzania oświatą” w WSB. Związana zawodowo z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.  W latach 1999-2004 r. wicedyrektor, a  od  2004 roku, dyrektor PBWG.  Biblioteka, którą kieruje, współpracując z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, propaguje czytelnictwo wśród uczniów pomorskich placówek oświatowych. Zaangażowana - wraz z dyrektorami bibliotek uczelni wyższych Trójmiasta – w projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Brała udział w tworzeniu Raportu o sytuacji książki w Gdańsku. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, laureatka Nagrody honorowej Wojewody Pomorskiego „Sint Sua Praemia Laudi”. W latach 2009-2014 była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej, a od 2013 roku jest przewodniczącą Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

debata-czytelnictwo-artykul-600x321
metryczka publikacji