BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Abp Tadeusz Gocłowski

Abp Gocłowski miał 85 lat. Urodził się we wsi Piski na Podlasiu. W 1949 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, śluby wieczyste złożył w 1951 r. Biskupem pomocniczym Diecezji Gdańskiej został w 1983 r. Rok później był już jej ordynariuszem. Miał wielkie zasługi dla normalizacji stosunków między komunistycznymi władzami a solidarnościowym podziemiem po stanie wojennym. Był nieformalnym łącznikiem między papieżem Janem Pawłem II a Lechem Wałęsą. W latach 1988-89 uczestniczył jako przedstawiciel strony kościelnej w negocjacjach w Magdalence między peerelowską elitą władzy a przedstawicielami opozycji, które doprowadziły do Okrągłego Stołu. Dwukrotnie gościł papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyt duszpasterskich w Polsce - w 1987 i 1999 r.

W 1992 r. Gdańsk otrzymał status metropolii kościelnej, a Tadeusz Gocłowski został pierwszym arcybiskupem metropolitą gdańskim. W roku 2008 przeszedł na emeryturę i sprawował posługę jako arcybiskup senior. Póki pozwalało na to zdrowie chętnie przyjmował liczne zaproszenia na uroczystości kościelne i świeckie.

28 kwietnia 2016 roku - gdy arcybiskup Gocłowski był już na szpitalnym oddziale intensywnej opieki medycznej - Rada Miasta Gdańska jednogłośnie uchwaliła nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Śmierć arcybiskupa Gocłowskiego to wielka strata dla Gdańska i wszystkich gdańszczan.

metryczka publikacji