Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wykaz-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-ofert-zgodnie-z-Zarzadzeniem-Nr-1992-17-PMG-z-dnia-22-listopada-2017-roku-wraz-z-informacja-o-wynikach-oceny-formalnej,a,97442...