Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wykaz-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-ofert-zgodnie-z-Zarzadzeniem-Nr-407-18-PMG-z-dnia-9-marca-2018-roku-wraz-z-informacja-o-wynikach-oceny-formalnej,a,106858...