Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 (dogrywka)

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1897/22 PMG z dnia 16 września 2022 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Oferty na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych, tj. w dniach 17-18.10.2022 r. do Ogłaszającego konkurs do Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój 40), Sala Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74 (pokój 210), Sala Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacyjne) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Do pobrania: 

wyniki oceny formalnej poszczególnych zadań:

wyniki_oceny_formalnej_1.4_BIP (326.5 KB)

wyniki_oceny_formalnej_1.12_BIP (325.73 KB)

wyniki_oceny_formalnej_1.14_BIP (327.09 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.3_BIP (326.89 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.10_BIP (448.04 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.19_BIP (326.74 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.14_BIP (443.35 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.19_BIP (326.6 KB)

wyniki_oceny_formalnej_4.9_BIP (326.57 KB)

Metryczka publikacji