Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 - dogrywka

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego
w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu

na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Do pobrania:

  • wyniki oceny formalnej konkursu

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 962/22 PMG z dnia 25 maja 2022 roku wraz z informacją
o wynikach oceny formalnej

Oferty na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 27-29.06.2022 r. do Ogłaszającego konkurs do Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój 40), Sala Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74 (pokój 210), Sala Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacyjne) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność
z oryginałem i opatrzone datą
.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Do pobrania: 

wyniki oceny formalnej

wyniki_oceny_formalnej_1.4 (325.78 KB)

wyniki_oceny_formalnej_1.9_BIP (253.14 KB)

wyniki_oceny_formalnej_1.12_BIP (253.67 KB)

wyniki_oceny_formalnej_1.14_BIP (255.4 KB)

wyniki_oceny_formalnej_1.16_BIP (255.27 KB)

wyniki_oceny_formalnej_1.17_BIP (254.87 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.2_BIP (253.46 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.3_BIP (255.76 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.9_BIP (255.16 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.10_BIP (271.09 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.9_BIP (259.19 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.14_BIP (257.28 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.19_BIP (325.47 KB)

wyniki_oceny_formalnej_4.9_BIP (326.17 KB)

Metryczka publikacji