Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXX sesja RMG 27 października 2016

XXX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. 

pobierz porzadek XXX sesji (73.29 KB)


BRMG.0002.13.2016.WK                Gdańsk, dnia 19 października 2016 roku   

                  

 

                  Pani/Pan
     ..............................

                                          Radna/y Miasta Gdańska

 

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 878);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 879);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 r. (druk 843);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie opłaty prolongacyjnej (druk 870);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie warunków  i trybu składania deklaracji i informacji  na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 869);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)    o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1  w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu" (druk 868);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

7)    w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 874);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek  – Sekretarz Miasta Gdańska

            Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej

 

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto - Brabank w mieście Gdańsku (druk 834);  

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Kiełpinek w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku (druk 835);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II w mieście Gdańsku (druk 840);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

11) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (druk 836);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

12) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku (druk 837);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych w mieście Gdańsku (druk 838);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej w mieście Gdańsku (druk 841);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

15) w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Guntera Grassa) (druk 875);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Marek Bumblis – Przewodniczący Komisji Kultury

 

16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 844);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 845);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 846);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektora Wydziału Skarbu

 

19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 847);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

20) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 848);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

21) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 849);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

22) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 850);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

23) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 851);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 852);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 853);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

26) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 854);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

27) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 855);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

28) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 856);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

29) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 857);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

30) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 858);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

31) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 859);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 860);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

33) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 861);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

34) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 862);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

35) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 863);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

36) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 864);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

37) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 865);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz– Dyrektora Wydziału Skarbu

 

38) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 866);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

39) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 867);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

40) w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA (druk 839);

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                    Barbara Frydrych – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

41) w sprawie  przyjęcia  programu ochrony  środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015 - 2018 z  perspektywą  do roku 2020 (druk 842);

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

 

42)  w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną" (druk 873);

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

 

43)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 871);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

                    

44) w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023 (druk 872);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                  Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

45) w sprawie przyjęcia Gdańskiej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych do roku 2030 (druk 877);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

46) w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Miasta  Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”  (druk 876);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Izabela Chorzelska – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

47) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej (druk 880);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                

           

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji