Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXII sesja RMG 28 kwietnia 2016

XXII sesja RMG 28 kwietnia 2016

XXII sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad:  pobierz porządek obrad (73.79 KB)
BRMG-S.0002.5.2016.WK  Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2016                                                                                                                   

                  

 

               Pani/Pan
          ..............................

    Radna/y Miasta Gdańska

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515,   ze zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 

obrady XXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

"Konsultacje społeczne Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku"  

- ref. Piotr Olech   Zastępca Dyr. Wydziału Rozwoju Społecznego

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 675);

 

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok    (druk 676);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 3)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki (druk 673);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe w rejonie Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku   (druk 648);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej w mieście Gdańsku (druk 649);

 

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce - rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej w mieście Gdańsku (druk 651);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia na zachód od ulicy Połęże w mieście Gdańsku (druk 652);

   

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku (druk 674);

   

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    w sprawie zmiany uchwały nr L/1122/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  w mieście Gdańsku (druk 627);

 

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 10) w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (druk 647);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) w sprawie nadania nazwy (ulica Komputerowa) (druk 658);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

12) w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego) (druk 659);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

13) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 630);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 631);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

15) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej    przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 632);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 633);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 634);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 635);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 636);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

20) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 637);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

21) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 638);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

22) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 639);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

23) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej    przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 640);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 641);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 642);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

26) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 643);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

27) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 644);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

28) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 645);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

29) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Ośrodków Demokracji Lokalnej ALDA (Association of Local Democracy Agencies) (druk 629)

 

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                     Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Maciej Buczkowski – Z-ca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

 

30) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdańska Galeria Miejska (druk 653);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                     Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

31) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA (druk 654);

 

                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

32) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod  nazwą: Klub Żak (druk 655);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

33) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Instytut Kultury Miejskiej  (druk 656);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

34) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Miejski  Teatr Miniatura (druk 657);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

35) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 628);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                      Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

36) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.874.565 zł  w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże (druk 650);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                      Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

37) zmieniająca  uchwałę Rady  Miasta  Gdańska  w  sprawie  zasad  gospodarowania  zasobem  komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich  płatności oraz podziału  Miasta Gdańska na  strefy czynszowe (druk 646);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

38) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Śródmieście Zakład Budżetowy  w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.” (druk 672);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

39) w sprawie organizowania jarmarków miejskich na terenie miasta Gdańska (druk 678);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

40) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2016  (druk 671);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

41) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do realizacji  rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok  w mieście Gdańsku (druk 660)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

42) w sprawie uchwalenia zmian w treści statutów żłobków samorządowych nr 2-10 wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 664)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

43) w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku  (druk 661);

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

44) w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka 35  w Gdańsku (druk 662)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

45) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego (druk 663)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

46) w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Gdańsku (druk 665)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

47) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum Dwujęzyczne nr 51 w Gdańsku i I Liceum Ogólnokształcące   im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (druk 666)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

48) w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Gdańsku (druk 667);

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

49) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum Dwujęzyczne nr 52 w Gdańsku i XX Liceum Ogólnokształcące   im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku (druk 668)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

50) w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Gdańsku (druk 669)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

51) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 w Gdańsku i III Liceum Ogólnokształcące   im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (druk 670)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

52) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń i nadania statutu jednostce oraz upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska (druk 677)

 

                        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Janina Liedtke – Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515,    ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

                                                                   Bogdan Oleszek


Metryczka publikacji