Struktura organizacyjna

Komendant

Zastępca ds. Operacyjnych

 • Referat Kierowania
 • Referat Interwencyjny
 • Referat Dzielnicowy I
 • Referat Dzielnicowy II
 • Referat Dzielnicowy III
 • Referat Monitoringu Wizyjnego
 • Stanowiska Samodzielne:
  • Ds. Imprez Masowych
  • Ds. Ruchu Drogowego

Zastępca ds. Prewencji

 • Referat Wykroczeń
 • Referat Dzielnicowy IV
 • Referat Dzielnicowy V
 • Referat Dzielnicowy VI
 • Referat Ekologiczny
 • Referat Profilaktyki

Główny Księgowy

 • Referat Finansowo-Księgowy

Wydział Logistyki

 • Referat Administracyjno-Gospodarczy
 • Referat Organizacji

Referat Kadr

Stanowiska Samodzielne

 • Radcy Prawni
 • Ds. Analiz i Kontroli
 • Ds. Skarg
 • Ds. Koordynacji i obsługi Sekretariatu
 • Ds. Kontaktów z Mediami
 • Ds. Komunikacji Społecznej
 • Ds. BHP
 • Ds. P.POŻ.
 • Ds. Ochrony Danych
 • Psycholog
Metryczka publikacji