Status prawny

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta Gdańska działającą na prawach jednostki budżetowej.

Metryczka publikacji