BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Straż Miejska w Gdańsku

Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców


Status prawny

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta Gdańska działającą na prawach jednostki budżetowej.

metryczka publikacji