BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Straż Miejska w Gdańsku

Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Herb Straży Miejskiej
Straż Miejska w Gdańsku
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk
NIP: 583-001-05-85
REGON: 190539289
tel.: +48 58 301 30 11
fax: +48 58 346 28 11
e-mail: sm@gdansk.gda.pl

Ochrona danych osobowych