BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Straż Miejska w Gdańsku

Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Straż Miejska w Gdańsku
Straż Miejska w Gdańsku
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk
NIP: 583-001-05-85
REGON: 190539289
tel.: +48 58 301 30 11
fax: +48 58 346 28 11
e-mail: sm@gdansk.gda.pl

Kierownictwo

walczak
czeran
grabowska

Komendantem Straży Miejskiej w Gdańsku jest:

mgr inż. Leszek Walczak

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku ds. Operacyjnych:

mgr inż. Andrzej Czeran

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku ds. Prewencji:

mgr Agnieszka Grabowska

metryczka publikacji