BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Sylwestrowy Konkurs Butelkowy


Rada Miasta Gdańska już po raz dziewiąty organizuje „Sylwestrowy Konkurs Butelkowy”, którego celem jest zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.

W sylwestrowy wieczór Gdańszczanie będą mogli nie tylko dobrze się bawić, ale także wygrywać nagrody. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy od 31 grudnia 2015 do 4 stycznia 2016 wrzucić do oznakowanych zielonych pojemników (rozstawionych na Targu Węglowym oraz na Górze Gradowej przy Centrum Hewelianum) szklane butelki po napojach, którymi będą witali Nowy Rok. W każdej butelce powinna znaleźć się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu uczestnika konkursu. W tym roku poszerzamy jeszcze formułę konkursu o akcję społeczną – mówi Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.
W konkursie będą mogły wziąć udział osoby bawiące się na Targu Węglowym podczas wielkiego muzycznego wydarzenia kończącego rok 2015 - na plenerowym Koncercie Sylwestrowym. Butelki do pojemników można będzie też wrzucać na Górze Gradowej przy Centrum Hewelianum.

W tym roku beneficjentem butelkowej akcji będzie po raz pierwszy jedno z gdańskich hospicjów. - Za każde 5 kg szklanych opakowań zebranych w okresie trwania akcji Zakład Utylizacyjny przeznaczy 2016 groszy na cel charytatywny – mówi Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego. -Możemy mieć nadzieję, że butelek będzie przynajmniej tyle co w roku ubiegłym tj. ponad 700 kg – dodaje Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

5 stycznia komisja konkursowa (złożona z przedstawicieli Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.) wylosuje butelki, których właściciele otrzymują cenne nagrody rzeczowe. Wrzucając do pojemników pustą butelkę można wygrać: miejski rower, odtwarzacze blu-ray 3D, miniwieże hi-fi, przenośny odtwarzacz dvd oraz zestawy upominkowe ufundowane przez Zakład Utylizacyjny.

Zapraszamy do dobrej i ekologicznej zabawy.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


 

  Regulamin Konkursu  2016

  SYLWESTROWY KONKURS BUTELKOWY

Z RADĄ MIASTA GDAŃSKA

§ 1   Organizatorem Konkursu jest:

RADA MIASTA GDAŃSKA


§ 2  Operatorem Konkursu jest:

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o. o.

 § 3  Uczestnictwo w Konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie jego trwania tj. 31.12.15. - 04.01.16. (godz. 6.00), wrzuciły szklane butelki po napojach - zawierające w środku kartki z danymi -  do specjalnie w tym celu udostępnionych przez ZAKŁAD UTYLIZACYJNY pojemników na Targu Węglowym i na Górze Gradowej ul. Gradowa 6.

2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy i członkowie rodzin Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz ZAKŁAD UTYLIZACYJNEGO Sp. z o.o. w Gdańsku.

§ 4  Cele konkursu:
Zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.
Propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów oraz dbania o środowisko.

§ 5  Czas trwania konkursu:
Od godz. 8.00 dnia  31.12.2015. do godz. 6.00 dnia  04.01.2016.

§ 6  Lokalizacja pojemników:
- 3  pojemniki na Targu Węglowym w Gdańsku podczas zabawy Sylwestrowej oraz 1 pojemnik w Centrum Hewelianum, ul. Gradowa 6.

§ 7  Komisja Konkursowa:
1. Konkurs i losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą:  Przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Biura Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

 § 8  Nagrody:
1.Nagrodami losowanymi w Konkursie będą kolejno:

1)     rower trekkingowy* Unibike  VISION LDS,19”,

2)     dwa odtwarzacze  blu-ray 3D,

3)     dwie miniwieże hi-fi

4)    jeden odtwarzacz DVD - przenośny

6)     pięć kompletów nagród ufundowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

 * tylko po uiszczeniu podatku zryczałtowanego od nagrody rzeczowej w wysokości 144 zł (jeśli osoba, która wylosowała rower nie wyrazi zgody lub nie uiści podatku zgodnie z Regulaminem zostaje wyłączona  z Konkursu ).

§ 9  Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się na stronie  https://bip.gdansk.pl/rada-miasta

2. Informacji o konkursie udziela:
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska   tel. 58 323 70 29, email: mariusz.felinski@gdansk.gda.pl


3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach.
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
Przekazanie swoich danych osobowych traktowane jest jako przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.
6. Rozdanie wszystkich nagród odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

§ 10   Ochrona Danych Osobowych
1. W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) każdy uczestnik konkursu wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię nazwisko, adres, telefon) w celu otrzymania nagrody.   
2. Informujemy ponadto, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12; Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wręczenia wylosowanej nagrody.
3. Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać upublicznione na www.gdansk.pl 
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
5. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Informujemy jednocześnie, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z protokołu Komisji Konkursowej. 

 

 

metryczka publikacji