BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Leo Caprivi

raport 2008
Urodził się 24 lutego 1831 r. w Berlinie. Otrzymał wykształcenie wojskowe. Brał udział w wojnach Prus z Danią, Austrią i Francją. W latach 1872-1883 w stopniu generała dowodził okręgami wojskowymi w Szczecinie, Berlinie i Metz. Od 1883 do 1888 r był szefem niemieckiej Marynarki Wojennej.

20 marca 1890 r. cesarz Wilhelm II powołał go w miejsce Otto Bismarcka na kanclerza Niemiec i premiera Prus. Jako kanclerz był zwolennikiem zbliżenia Niemiec i Anglii oraz zwiększeniem niemieckiej ekspansji ekonomicznej w Europie Środkowej i Południowej. Optował za liberalnymi stawkami celnymi celem intensyfikacji niemieckiego eksportu.

Te działania kanclerza znalazły się w uzasadnieniu przyczyn nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Gdańska w dniu 21 marca 1894 r., w czasie jego pobytu w mieście. Dyplom ozdobiony malunkami Adolfa Männchena z widokami Gdańska, wręczyła mu w Berlinie 20 października 1894 r. delegacja władz miasta z nadburmistrzem Karlem A. Baumbachem i przewodniczącym Rady Otto Steffensem na czele. Z funkcji kanclerza odwołany został przez Wilhelma I 26 października 1894 r. Zmarł w majątku Skyren koło Crossen 6 lutego 1899 r.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji