BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.

Podatek od nieruchomości:

Podatek od środków transportowych:

Podatek rolny i leśny:

Opłata miejscowa:

Opłata targowa:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

metryczka publikacji