Wydawanie zgód na pochówki zmarłych na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania

Formularze do pobrania:

- brak -

Wymagane dokumenty:

  • Podanie osoby uprawnionej, które powinno zawierać:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • imię i nazwisko osoby zmarłej,
  • datę zgonu osoby zmarłej,
  • nazwę cmentarza do pochówku,
  • wskazanie formy pochówku (tradycyjny lub urnowy).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Po uzyskaniu informacji przez GZDiZ na temat miejsca na pochówek, wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyznaniu miejsca lub braku możliwości zapewnienia miejsca.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk,
czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Utrzymania Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk
Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 58 524 45 63, budynek B, pok. 3.

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

- brak -