Rozpatrywanie wniosków o przycięcie lub usunięcie drzewa na terenach administrowanych przez ZDiZ, w tym na cmentarzach komunalnych.

Formularze do pobrania:

- brak -

Wymagane dokumenty:

W przypadku wniosku dotyczącego drzew na terenach cmentarzy komunalnych:

 • Podanie osoby uprawnionej, które powinno zawierać:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • przyczynę usunięcia lub przycięcia drzewa,
  • lokalizację drzewa: nazwę cmentarza, imię i nazwisko osoby zmarłej pochowanej w rejonie cmentarza, datę zgonu.

W przypadku wniosku dotyczącego drzew na terenach zieleni i w pasach drogowych:

 • Podanie osoby uprawnionej, które powinno zawierać:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • przyczynę usunięcia lub przycięcia drzewa,
  • opis lokalizacji drzewa,
  • szkic sytuacyjny (zalecane).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Po otrzymaniu wniosku i uzyskaniu niezbędnych informacji przez ZDiZ.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź pisemną na wskazany w podaniu adres.

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Utrzymania Zieleni
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk
Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 58 524 45 66, budynek B, pok. 4.

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

- brak -