Struktura organizacyjna

WYKAZ OSÓB I ICH FUNKCJI WRAZ Z DANYMI KONTAKTOWYMI

Siedziba przy ul. Partyzantów 36

 • Dyrektor – Mieczysław Kotłowski, tel. (+48 58) 52 44 606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdą środę w godz. 10.00-11.00
 • Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów – Anna Bobrowska, tel. (+48 58) 52 44 606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00
 • Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej - Barbara Tusk, tel. (+48 58) 52 44 606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdą środę w godz. 10.00-11.00
 • Dyrektor Biura Zieleni - Ewelina Latoszewska, tel. (+48 58) 52 44 595
 • Główna Księgowa - Monika Głownia, tel. (+48 58) 52 44 593
 • Inspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Dymowski, tel. (+48 58) 52 44 509, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl
 • Kierownik Działu Komunikacji i Promocji, Rzecznik Prasowy – Patryk Rosiński, tel. (+48 58) 52 44 597, e-mail: gzdiz-rzecznik@gdansk.gda.pl
 • Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych - Monika Wojda, tel. (+48 58) 52 44 502
 • Zespół Radców Prawnych - koordynator Anna Leszczyńskatel. (+48 58) 52 44 594
 • Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz, tel. (+48 58) 52 44 601
  Z-ca Kierownika Działu – Monika Światowa, tel. (+48 58) 52 44 601
  Z-ca Kierownika Działu - Natalia Bagan, tel. (+ 48 58) 52 44 628
 • Kierownik Działu Księgowego – Wiesława Bałdowska, tel. (+48 58) 52 44 581
  Z-ca Kierownika Działu Księgowego – Anna Tyszewska-Koszela tel. (+48 58) 52 44 589
 • Kierownik Działu Budżetu i Kontroli – Grażyna Kasprzycka, tel. (+48 58) 52 44 551
 • Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska, tel. (+48 58) 55 89 581
  Z-ca Kierownika Działu Windykacji – Iwona Szczepaniak, tel. (+48 58) 55 89 582
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Windykacji – Agnieszka Ubysz-Bajurko, tel. (+48 58) 55 89 599
 • Kierownik Działu Obsługi i Rozliczeń Obszaru Płatnego Parkowania – Maciej Jaremczuk, tel. (+48 58) 52 44 626
  Z-ca kierownika Obsługi i Rozliczeń Obszaru Płatnego Parkowania – Łukasz Gawin; tel. (+48 58) 52 44 626
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski, tel. (+48 58) 52 44 625
 • Kierownik Działu Dróg – Robert Krasowski, tel. (+48 58) 52 44 545
  Z-ca Kierownika Działu Dróg – Wiesław Szańca, tel. (+48 58) 52 44 545
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Dróg – Katarzyna Sobocińska, tel. (+48 58) 52 44 545
 • Kierownik Działu Zieleni Niskiej – Joanna Kowalewska, tel. (+48 58) 52 44 562
 • p.o. Kierownika Działu Drzewostanu - Ewelina Latoszewska, tel. (+48 58) 52 44 595
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Drzewostanu - Jakub Chorodeński, tel. (+48 58) 52 44 562
 • Kierownik Działu Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych - Małgorzata Kolesińska, tel. (+48 58) 52 44 617
  Z-ca Kierownika Działu Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych - Mateusz Klęczar, tel. (+48 58) 55 89 566
 • Specjalista ds. BHP, Ochrony p. poż. i OC – Dawid Peterlejtner, tel. (+48 58) 52 44 631
 • Kierownik Działu Oczyszczania – Anna Ryż-Sękowska, tel. (+48 58) 52 44 570
  Z-ca Kierownika Działu Oczyszczania – Jarosław Czyżo, tel. (+48 58) 52 44 572
  Z-ca Kierownika Działu Oczyszczania – Wioleta Maciejewska, tel. (+48 58) 52 44 574
 • Kierownik Działu Obiektów Inżynierskich – Barbara Tchórzewska, tel. (+48 58) 55 89 671
  Z-ca Kierownika Działu Obiektów Inżynierskich – Władysław Elas, tel. (+48 58) 55 89 671
 • Kierownik Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej – Marta Gibczyńska, tel. (+48 58) 52 44 615
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej ds. projektowania - Michał Bielewicz; tel. (+48 58) 52 44 613

Siedziba przy ul. Wyspiańskiego 9

 • Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania – Tomasz Wawrzonek, tel. (+48 58) 52 44 606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00
 • Kierownik Działu Energetyczno-Teletechnicznego – Jacek Wojtczak, tel. (+48 58) 55 89 741
  Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Oświetlenia Ulicznego – Bogusław Nadolny, tel. (+48 58) 55 89 744
  Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Sygnalizacji Świetlnej i Dźwigów Osobowych – Marcin Kowalczyk, tel. (+48 58) 55 89 747
  Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Umów i Rozliczeń - Karolina Kamola, tel. (+48 58) 55 89 749
 • Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Maciej Cybulski, tel. (+48 58) 55 89 812
  Z-ca Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Patrycja Góralska, tel. (+48 58) 55 89 825
 • Kierownik Działu Uzgodnień – Łukasz Budziński, tel. (+48 58) 55 89 706
  Z-ca Kierownika Działu Uzgodnień ds. Inwestycji Miejskich – Aleksandra Rybak-Lemańska, tel. (+48 58) 55 89 701
  Z-ca Kierownika Działu Uzgodnień ds. Inwestycji Prywatnych – Karolina Górny, tel. (+48 58) 55 89 715
  Z-ca Kierownika Działu Uzgodnień ds. Obsługi Prawnej – Aneta Wachowiak, tel. (+48 58) 55 89 703
 • Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania – Krzysztof Łutowicz, tel. (+48 58) 55 89 899
 • Kierownik Działu Sterowania Ruchem – Mateusz Władyka, tel. (+48 58) 55 89 898
  Z-ca Kierownika Działu Sterowania Ruchem – Anna Groth-Dynaburska, tel. (+48 58) 55 89 897
 • Główny Specjalista ds. Planów Zrównoważonej Mobilności - Dorota Gajda-Kutowińska, tel. (+48 58) 55 89 824

Siedziba przy ul. Trubadurów 4

 • Kierownik Działu Zajęć Pasa Drogowego – Rafał Jaworski, tel. (+48 58) 52 44 511
  Z-ca Kierownika Działu Zajęć Pasa Drogowego - Żaneta Lemke, tel. (+48 58) 52 44 511
 • Kierownik Działu Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji – Jolanta Rolle, tel. (+48 58) 52 44 532
  Z-ca Kierownika Działu Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji - Dorota Tomczak, tel. (+48 58) 52 44 531
 • Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych – Dominika Czapska-Szulc, tel. (+48 58) 52 44 623

Siedziba przy ul. Uphagena 27

 • Kierownik Działu Postępowań Administracyjnych – Piotr Gardecki, tel. (+48 58) 55 89 551
  Z-ca Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych – Marta Wojciechowska, tel. (+48 58) 55 89 552
 • Kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej – Bożena Żmijewska, tel. (+48 58) 55 89 521
  Z-ca Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej – Jarosław Romanowski, tel. (+48 58) 55 89 522

Tunel pod Martwą Wisłą

 • p.o. Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Rafał Dylewski, tel. (+48) 605 042 232
  Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obiektów Zwodzonych – Paweł Duda, tel. (+48 58) 341 42 83
Metryczka publikacji