Wydanie karty zerowej stawki opłaty upoważniającego do bezpłatnego parkowania pojazdu hybrydowego PHEV na miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego w Gdańsku.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłaty upoważniającego do bezpłatnego parkowania pojazdu hybrydowego PHEV (190.62 KB)

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek,
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego i inny dokument poświadczający rodzaj napędu gdy nie wynika on wprost z zapisów w dowodzie rejestracyjnym.

Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów.

Kartę zerowej stawki opłat wydaje się na numer rejestracyjny i markę pojazdu, na okres nie przekraczający terminu badania technicznego określonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub usunięcia uchybień formalnych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt z osobami prowadzącymi sprawę - tel. 58 52 44 627.

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

§ 6  Ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje:

  1. Karta zerowej stawki opłat dotyczy sektorów - Główne Miasto (na którym obowiązują identyfikatory na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności), Stare Miasto, Długie Ogrody, Młode Miasto, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Politechnika, Aniołki, Oliwa, Przymorze, Jelitkowo (w 2021 roku w okresie 28.06 – 03.09).
  2. Karta zerowej stawki opłat upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
  3. Kartę zerowej stawki opłat należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numerów i dat ważności przez kontrolera.