Karta opłaty abonamentowej w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i Strefie Płatnego Parkowania

Nabycie abonamentu AMŚ upoważniającego do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, w tym w Strefie Ograniczonej Dostępności sektora Główne Miasto (wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności jest możliwy w przypadku posiadania identyfikatora IGM). Abonament dotyczy sektorów: Główne Miasto, Stare Miasto, Długie Ogrody, Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, Jelitkowo (w 2021 roku w okresie 28.06 – 03.09), Aniołki, Oliwa, Przymorze

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie abonamentu (254.46 KB)

Wymagane dokumenty:

Abonament wystawia się na podstawie wypełnionego wniosku. Należy również podać:

  1. datę rozpoczęcia obowiązywania abonamentu,
  2. markę i numer rejestracyjny pojazdu.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

800,00 zł za 1 miesiąc. Kasa wydaje dokumenty potwierdzające wpłatę, a faktury VAT wydaje Dział Ekonomiczny Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 14). Abonament wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż w dzień jego zakupu.

Sposób wpłaty:

  • gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
  • przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę podać numer rejestracyjny pojazdu.

Termin i sposób załatwienia:

Abonament wydawany jest od ręki w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem na podstawie dokumentu wydanego w kasie.
W przypadku większej ilości abonamentów wskazane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod nr tel. 58 55 89 570. Przy płatności przelewem, przed odbiorem abonamentu, należy sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na konto Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informację tę można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 588.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie abonamentów miesięcznych - tel. 58 55 89 570.

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 4 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje:

  1. Abonament dotyczy obszaru Główne Miasto, Stare Miasto, Długie Ogrody, Młode Miasto, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze oraz Jelitkowo (w 2021 roku w okresie 28.06 – 03.09).
  2. Wykupienie abonamentu upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
  3. Kartę abonamentową należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numerów i dat ważności przez kontrolera.