Nabycie identyfikatora IGM uprawniającego do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności położonej na obszarze Głównego Miasta. Granicę Strefy Ograniczonej Dostępności wyznaczają ulice: Ogarna, Podgarbary, Wełniarska, Teatralna, Szeroka i rzeka Stara Motława. Ulice graniczne: Ogarna, Szeroka i Teatralna nie wchodzą w skład Strefy Ograniczonej Dostępności.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie Identyfikatora IGM, upoważniającego do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście (193.6 KB, pdf)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju we wskazanym miejscu,
 2. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 3. w przypadku wnioskowania o identyfikator dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony - oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń (treść oświadczenia we wniosku).

Dokumentem o którym mowa w pkt. a., może być w szczególności:

 • kopia tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomości zgłoszona do Urzędu Skarbowego, itp.),
 • kopia zlecenia na wykonanie określonych robót lub usług,
 • kopia listu przewozowego lub inne dokumenty potwierdzające zlecenie przewozu,
 • kopia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

UWAGA! Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpatruje wnioski dotyczące identyfikatorów długoterminowych w terminie 14 dni od daty złożenia. W przypadku organizacji imprez wniosek powinien być złożony minimum z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

Identyfikator wydawany jest od ręki w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

W przypadku identyfikatora krótkoterminowego - wydawany jest  przeważnie od ręki u kontrolera przebywającego na Strefie Ograniczonej Dostępności w dni powszednie w godzinach 9:00-16:30.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Miejsce odbioru identyfikatorów długoterminowych:

Biuro Obsługi Klienta (Budynek A - parter)
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

Miejsce odbioru identyfikatorów krótkoterminowych:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Dział prowadzący sprawę:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie identyfikatorów długoterminowych - tel. 58 55 89 570.

Kontakt telefoniczny w sprawie jednorazowych identyfikatorów krótkoterminowych - tel. 58 52 44 627.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 34/14 z dn. 10 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 107/14 z dn. 31 stycznia 2014, Zarządzenie Nr 915/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 960/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności na obszarze Głównego Miasta.

Inne informacje:

 1. Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście znajduje się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania, w związku z powyższym identyfikatory GM nie zwalniają z obowiązku uiszczania opłaty za parkowanie na drogach publicznych (poza drogami publicznymi nie ma obowiązku uiszczania opłaty). Opłaty takie można uiszczać w następujący sposób:
  • jednorazowo w parkometrach,
  • za pomocą telefonów komórkowych,
  • za pomocą abonamentów lub opłat zryczałtowanych.
 2. Identyfikator należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szybą pojazdu lub poprzez wyklejenie na przedniej szybie pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji.
Metryczka publikacji