Zgromadzenia - rok 2021

Liczba zgromadzeń w roku 2021: 292
Liczba zgromadzeń w roku 2020: 363
Liczba zgromadzeń w roku 2019: 380
Liczba zgromadzeń w roku 2018: 416
Liczba zgromadzeń w roku 2017: 371