Wniosek o spłatę opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa jednorazowo (grunty komunalne)

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty

Wniosek zainteresowanego

opłata skarbowa:

Tytuł płatności  
za przekształcenie gruntu Gminy Zapłać

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia:

Termin 14 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Skarbu Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Analiz Opłat i Rozliczeń
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pok. 228, 230
tel. 58 32 36 230 (-528, -228, -530)

grunty Spółdzielni Mieszkaniowych :  pok. 274

tel.  58 32 36 663

Tryb odwoławczy:

W terminie 2 miesięcy od otrzymania  informacji o opłacie jednorazowej złożenie wniosku  o ustalenie wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (Dz.U.2020.139)
  • uchwała Rady Miasta Gdańska Nr III/12/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów   /zmieniona uchwałami RMG: XVII/422/19 z 28.11.2019r.,  XXII/560/20 z 30.04.2020r./

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji