Wniosek o spłatę opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa jednorazowo (grunty Skarbu Państwa)

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty

Wniosek zainteresowanego

opłata skarbowa:

Tytuł płatności  
za przekształcenie gruntu Skarbu Państwa Zapłać

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia:

14 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsku

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Skarbu Urząd Miejski w Gdańsku – Referat Analiz Opłat i Rozliczeń
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pok. 218, 226
tel. 58 32 36 218  ( -278, -617 )

grunty Spółdzielni Mieszkaniowych :  pok. 274

tel.  58 32 36 663

Tryb odwoławczy:

W terminie 2 miesięcy od otrzymania  informacji o opłacie jednorazowej złożenie wniosku  o ustalenie wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  ( Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z późn. zm. )
  • Zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr NSP-II.7582.7.1.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji