BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Podatek leśny

Formularze do pobrania:

OSOBY PRAWNE

OSOBY FIZYCZNE

Uwaga: Wzory poprzednich formularzy wraz załącznikami - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożony dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznymalbo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wymagane dokumenty:

Deklaracja / informacja w sprawie podatku leśnego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Dla osób fizycznych wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumemtów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 250
tel.: +48 58 323 62 50

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Załączniki, osoby prawne i fizyczne


O wszelkich zmianach dotyczących (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiany właściciela, adres zamieszkania) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.


Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek rolny i leśny ]

metryczka publikacji