Podatek leśny

Deklaracja DL-1 lub informacja IL-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację lub informację na podatek leśny w 5 minut.

Wypełnij deklarację DL-1 lub informację IL-1 on-line

Nowa platforma do składania deklaracji i informacji podatkowych PRZYJAZNE DEKLARACJE

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z narzędzia, dzięki któremu wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Gdańszczanie mogą przygotować deklaracje:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości,
  • na podatek rolny,
  • na podatek leśny.

Platforma umożliwia wygenerowanie dokumentów, które można wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przejdź do platformy podatkowej on-line

Formularze do pobrania na 2023 rok:

OSOBY PRAWNE

Formularze do pobrania na 2022 rok:

OSOBY PRAWNE

Formularze do pobrania:

OSOBY FIZYCZNE

Uwaga: Wzory poprzednich formularzy wraz załącznikami - patrz niżej

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożony dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznymalbo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wymagane dokumenty:

Deklaracja / informacja w sprawie podatku leśnego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Dla osób fizycznych wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumemtów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 250
tel.: +48 58 323 62 50

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651)

Inne informacje:

Wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Załączniki, osoby prawne i fizyczne


O wszelkich zmianach dotyczących (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiany właściciela, adres zamieszkania) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.


Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek rolny i leśny ]

Metryczka publikacji