Raport o stanie miasta Gdańska za 2022 rok

Przygotowanie raportu

Przygotowanie „Raportu o stanie miasta” to obowiązek dla wszystkich gmin w Polsce, wprowadzony „ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”.

Raport jest podsumowaniem działalności prezydenta w poprzednim roku kalendarzowym. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście.

Pliki do pobrania:

Raport o Stanie Miasta Gdańska za 2022 rok (4.85 MB)

Zał. nr 1 - Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2022 (1.98 MB, pdf)

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii 2022 (1.24 MB)

Zał. nr 3 - Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta 2022 (1.21 MB)

Dostępność cyfrowa

Raport za 2022 rok został sporządzony również w formie dostępnej cyfrowo, przygotowanej z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, problemami poznawczymi oraz użytkownikach urządzeń mobilnych.

Pliki do pobrania - wersja dostępna cyfrowo:

Raport o Stanie Miasta Gdańska za 2022 rok - wersja dostępna cyfrowo (6.2 MB)

Zał. nr 1 - Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2022 - wersja dostępna cyfrowo (2.48 MB)

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii 2022 - wersja dostępna cyfrowo (1.65 MB)

Zał. nr 3 - Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta 2022 - wersja dostępna cyfrowo (1.54 MB)

Gdański raport składa się z:

 • 4 rozdziałów wprowadzających:
  • Ogólna charakterystyka miasta – położenie, podział na dzielnice oraz struktura użytkowania gruntów;
  • Mieszkańcy – opis podstawowych cech demograficznych (liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia i zgony, migracje);
  • Budżet miasta – opis dochodów i wydatków budżetowych, ocena ratingowa i wskaźniki zadłużenia;
  • Organizacja i zarządzanie miastem – skład władz miasta, struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.
 • 9 rozdziałów nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta oraz 1 rozdziału charakteryzującego zagadnienia o charakterze horyzontalnym (przekrojowym). Rozdziały te tematycznie nawiązują do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+ oraz Programów Operacyjnych 2023. Pokazujemy w nich najważniejsze dane statystyczne oraz opisujemy kluczowe inwestycje i projekty miejskie realizowane w 2022 roku.
  • Edukacja,
  • Zdrowie publiczne i sport,
  • Integracja społeczna i aktywność obywatelska,
  • Kultura i czas wolny,
  • Innowacyjność i przedsiębiorczość,
  • Atrakcyjność inwestycyjna,
  • Infrastruktura,
  • Mobilność i transport,
  • Przestrzeń publiczna,
  • Zagadnienia horyzontalne – równe szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko, smart city.
 • 1 rozdziału dotyczącego działań miasta podjętych w związku z pandemią COVID-19:
  • podsumowuje działania miasta związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii i przeciwdziałaniem jej skutkom.
 • 1 rozdziału dotyczącego działań na rzecz uchodźców z Ukrainy:
  • podsumowuje działania związane z integracją oraz wsparciem dla uchodźców z Ukrainy po 24.02.2022 r. (ataku Rosji na Ukrainę).
 • Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również 3 załączniki:
  • sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego;
  • sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii;
  • sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta.

Prezentowane dane i źródła

Ramy czasowe Raportu w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2016-2022. Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu, jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji

Dodatkowych informacji o Raporcie udziela zespół redakcyjny dostępny pod adresem e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

Metryczka publikacji