Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok

Przygotowanie „Raportu o stanie miasta” to obowiązek dla wszystkich gmin w Polsce, wprowadzony “ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”.

Raport jest podsumowaniem działalności prezydenta w poprzednim roku kalendarzowym. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście. Gdański raport składa się z:

 • 4 rozdziałów wprowadzających:
  • Ogólna charakterystyka miasta – położenie, podział na dzielnice oraz struktura użytkowania gruntów;
  • Mieszkańcy – opis podstawowych cech demograficznych (liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia i zgony, migracje);
  • Budżet miasta – opis dochodów i wydatków budżetowych, ocena ratingowa i wskaźniki zadłużenia;
  • Organizacja i zarządzanie miastem – skład władz miasta, struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.
 • 9 rozdziałów nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta oraz 1 rozdziału charakteryzującego zagadnienia o charakterze horyzontalnym (przekrojowym). Rozdziały te tematycznie nawiązują do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+ oraz Programów Operacyjnych 2023. Pokazujemy w nich najważniejsze dane statystyczne oraz opisujemy kluczowe inwestycje i projekty miejskie realizowane w 2019 roku.
  • Edukacja,
  • Zdrowie publiczne i sport,
  • Integracja społeczna i aktywność obywatelska,
  • Kultura i czas wolny,
  • Innowacyjność i przedsiębiorczość,
  • Atrakcyjność inwestycyjna,
  • Infrastruktura,
  • Mobilność i transport,
  • Przestrzeń publiczna,
  • Zagadnienia horyzontalne – równe szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko, smart city.
 • Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również 3 załączniki:
  • sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego;
  • sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii;
  • sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez radę miasta.

Ramy czasowe Raportu w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2013-2019. Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowych informacji o Raporcie udziela zespół redakcyjny dostępny pod adresem e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

 

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok (4.66 MB)

Zał nr 1 - sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego (1.46 MB)

Zał nr 2 - sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii (1.51 MB)

Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta (933.87 KB)

 

Zobacz też: serwis dotyczący Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok

Metryczka publikacji