BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej

plakat

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celi osiągnięcia zysku.


Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 137/18 z dnia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu


Zarządzenie nr 327/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic - Gdańskie Fasady OdNowa oraz zatwierdzeniu jej regulaminu


Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego


Oferent: Fundacja Urban Forms


Tytuł projektu: Gdańskie Fasady OdNowa 2018


Przyznana kwota: 390 000zł

metryczka publikacji