BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2019-2022 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

Do pobrania: Zarządzenie zamieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2019-2022 (57.86 KB)

 

 

metryczka publikacji