BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zarządzenie Nr 2061/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 2061/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie:
sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Do pobrania:
Zarządzenie (95.85 KB)

metryczka publikacji