BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zarządzenie Nr 1084 PMG z dnia 28 lipca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr 1084 PMG z dnia 28 lipca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych

Wyniki naboru partnerów,
które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych zainteresowanych wspólną realizacją pilotażowego projektu wdrażania standardu usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 1084/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lipca 2011 r.

 

Lp.

Nazwa partnera,
adres

Nazwa projektu (z oferty partnera)

1.

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących ?Przystań?
ul. Mostowa 1A
80-778 Gdańsk

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia
z Bezdomności

2.

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne ?Prometeusz?
ul. Sucharskiego 1
80?601 Gdańsk

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia
z Bezdomności

 

metryczka publikacji