BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące udzielenia zamówienia na usługi społeczne w trybie Art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - catering w ramach projektu RUGGEDISED

ZAPYTANIE   OFERTOWE

na udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie Art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2017 poz. 1579 ).

Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w ramach projektu RUGGEDISED „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment” finansowanego ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020 zaprasza do składania ofert w zakresie usług cateringowych na spotkanie z przedstawicielami miast partnerskich projektu dot.  „Foresight Forum” dnia 15.05.2018r.

 

Do pobrania: 

Treść Zapytania
Formularz ofertowy

Wyniki: 

Oferent wybrany do realizacji zadania: Restauracja Mon Balzac 80-831, ul. Piwna 36/39

metryczka publikacji