BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w Gdańsku

Prezydent ogłasza wyniki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałań: 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Dokumenty do pobrania: 

Wyniki naboru (218.7 KB)

metryczka publikacji