BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy- Stud(n)ia Przedsiębiorczości" w roku 2015.

Prezydent Miasta Gdańska

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.

"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy- Stud(n)ia Przedsiębiorczości" w roku 2015

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015", w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - Stud(n)ia Przedsiębiorczości".

Dotację na realizację w/w zadania otrzymała Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, z siedzibą 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3b, na podstawie i warunkach określonych w Zarządzeniu Nr 87/15 PMG w tym:

kwota przyznanej dotacji: 65 000,00 zł
wypłata dotacji: w dwóch transzach
czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015r.

 

 

metryczka publikacji