BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk w 2014 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk w 2014 roku

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk w 2014 roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1554/13 Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 28 listopada 2013 r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu  zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt  10 Zarządzenia Nr 1554/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada2013 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników  konkursu. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 10, będzie równoznaczne z rezygnacją  oferenta z przyznanej dotacji.

Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów:

Do zawarcia umów na realizację zgłoszonych zadań należy do każdej oferty obowiązkowo  przedłożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie dotyczące podatku  VAT /plik do pobrania/
 2. potwierdzenia numeru konta, na które ma być przekazana dotacja
 3. wskazanie osób upoważnionych/ w tym serię i nr dowodu osobistego upoważnionego/ do podpisania umowy na realizację zadania

Oprócz w/w dokumentów do zadań na realizację:  

 1. szkoleń należy przedłożyć
  • zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę o podanie planu zajęć, z uwzględnieniem miejsca treningów) /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana
  • zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana
  • potwierdzenia uprawnień dotowanych trenerów/instruktorów oraz podania liczby szkolonych zawodników – dot. obowiązkowo wszystkich ofert 
 2. organizacji imprez sportowych należy przedłożyć - w przypadku uzyskania dotacji mniejszej niż wnioskowana:
  • zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i  miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/
  • zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/
 3. uczestnictwa w imprezach sportowych należy przedłożyć - w przypadku uzyskania dotacji mniejszej niż wnioskowana:
  zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i  miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/
  zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/
 4. organizacji i udział  w seniorskich rozgrywkach ligowych na   szczeblu krajowym należy przedłożyć - w przypadku uzyskania dotacji mniejszej niż wnioskowana:
  • zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i  miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/
  • zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/

Warunki umowy i składana dokumentacja będzie konsultowana w siedzibie Biura Prezydenta ds. Sportu Urząd Miejski- ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk IV piętro, pok. 405.

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 (Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2014) do Zarządzenia Nr 1554/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r. – „Decyzje o wyborze oferenta podejmuje Prezydent w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

 

metryczka publikacji