BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2011-2013 Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2011-2013 Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
OGŁASZA WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:
"POGOTOWIE SOCJALNE DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH W GDAŃSKU" 

Nazwa Oferenta

Nazwa Oferty

Przyznana kwota w PLN

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" ul. Mostowa 1A; 80-788 Gdańsk

,,Pogotowie Socjalne dla osób
nietrzeźwych"

820 000

820 000

820 000

metryczka publikacji