BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lista ofert dofinansowanych (244.45 KB)

Lista ofert odrzuconych (200.93 KB)

Lista ofert niedofinansowanych z powodu za małej liczby punktów (261.72 KB)

metryczka publikacji