BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wdrożenie i realizację zadań publicznych w latach 2014-2016 w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk

Wyniki konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wdrożenie i realizację zadań publicznych w latach 2014-2016 w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk

Prezydent Miasta Gdańska

ogłasza wyniki konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wdrożenie i realizacje zadań publicznych w latach 2014-2016 w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk.

Zadanie – Opracowanie projektu uszczegółowienia rozwoju programu z zakresu działań postterapeutycznych oraz jego wdrożenia wraz zrealizacją.

 

Nazwa Oferenta

Nazwa Oferty

Przyznana kwota w PLN

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Stowarzyszenie MONAR
00-151 Warszawa,
ul. Nowolipki 9 b

"Następny Krok"

65.000

65.000

65. 000

metryczka publikacji